Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Vännebo 3 m fl, plan 80-63

Detaljplanen vann laga kraft den 10 april 2008.

Planområdets läge

Planområdet ligger cirka 950 meter sydväst om Rönninge centrum.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att justera användningsgränsen mellan fastigheterna Vännebo 3 och Uttringe 1:936 genom en fastighetsreglering. Den nuvarande södra fastighetsgränsen mellan fastigheterna följer inte topografin och försvårar placeringen av ett garage på Vännebo 3.

Senast uppdaterad 04 juli 2018