Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Uttringe Hage, plan 80-46

Detaljplanen vann laga kraft den 15 juni 2000. Planen ska läsas tillsammans med planändring med plan nr 80-57.

Planområdets läge

Kartbilden visar vilka delar av planområdet som är gällande. 

Senast uppdaterad 04 juli 2018