Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Miljöskydd

---------------------------------------------------------------------------

 

Sommartider på bygg- och miljöenheten

Under sommarsemestern och särskilt vecka 30-31 har bygg- och miljöenheten begränsad bemanning. För att bli hänvisad till personal i tjänst, kontakta kommunens växel på tel 08-532 598 00. I brådskande frågor, maila till msb@salem.se eller kontakta växeln. Inkom med din anmälan/ansökan i god tid för bästa möjliga service.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bygg- och miljönämnden bedriver tillsyn över miljöfarliga verksamheter inom kommunen. Vid tillsynen kontrolleras bland annat att utsläppen av miljöfarliga ämnen inte ger upphov till skador på vår miljö.  

Bygg- och miljöenheten utför bland annat tillsyn, handlägger anmälningar/ansökningar, granskar miljörapporter, dispenser och tar emot klagomål, ger råd, information och vägledning.

Till miljöfarliga verksamheter hör till exempel bensinstationer, fordonstvättar, verkstäder, tandläkarmottagningar och lantbruk. Vid besöken kontrolleras hur företagen uppfyller miljölagstiftningens krav. Den vanligaste metoden är att företagens egenkontroll och miljörapporter granskas. Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att lagstiftningen följs enligt miljöbalken.

Vissa verksamheter är miljöstörande i större utsträckning, då krävs det tillstånd från Mark- och miljödomstolen (A-verksamheter) eller från Länsstyrelsen Stockholm (B-verksamheter). Alla miljöfarliga C-verksamheter omfattas av anmälningsplikt till kommunen. Mindre miljöfarliga verksamheter så kallade U-verksamheter behöver inte anmälas men kontrolleras av bygg-och miljöenheten.

Blanketter för att göra en anmälan/ansökan hittar du på kommunens e-tjänsteplattform.

Senast uppdaterad 11 juni 2024