Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av Salem 5:2 (Fårhagen), plan 82-83

Kommunfullmäktige beslöt den 17 maj 2018, att anta rubricerad detaljplan, vann laga kraft 2018-06-15.

Planområdets läge

Planområdet är beläget strax söder om väg E4/E20, på grönområdet öster om korsningen mellan Förrådsvägen och Säbyvägen.

Planens syfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadskvarter med flerbostadshus om cirka 54 lägenheter för målgruppen 55+. Till flerbostadshusen tillkommer en vinterträdgård och en parkering.

 

Senast uppdaterad 04 juli 2018