Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vatten och avlopp

Vatten är en förutsättning för liv! I Sverige tar vi rent vatten i kranen för givet. Lika självklart är det att göra sig av med sitt avloppsvatten. I Salems kommun kommer dricksvattnet från Mälaren via Norsborgs vattenverk och avloppet renas i vårt avloppsreningsverk vid Himmerfjärden.

Tänk på vad du släpper ut i avloppet. Mycket av det som hamnar i avloppet ställer till problem. Det kan till exempel orsaka avloppsstopp och medföra att orenat avlopp rinner ut i naturen. Du ska inte spola ned t.ex bomullstopsar och våtservetter, det kan skada miljön.

Vår målsättning inom VA-verksamheten är att våra abonnenter ska få ett dricksvatten av hög kvalitet och att det vi återför till naturen är ordentligt renat. 

Hårt eller mjukt vatten

Vattens hårdhet beror på hur mycket mineraler vattnet innehåller, framför allt Kalcium. I Salems kommun är vattnet mjukt, mellan 4-5 °dH. Dosering av tvätt- och diskmedel är beroende av vattnets hårdhet. Hårt vatten kräver högre dosering medan mjukt vatten kräver lägre dosering. Dosera rätt genom att följa disk- och tvättmedelsfabrikantens anvisningar på förpackningen.

Ny VA-taxa från 1 mars 2024

Enligt ett beslut som fattades av kommunfullmäktige den 22 februari 2024 kommer brukningstaxan för vatten och avlopp att höjas från och med den 1 mars 2024. Anläggningstaxan förbli oförändrad. 

Läs mer om nya VA-taxan

Varför är vattnet gult/brunt?

Du kanske har varit med om att vattnet som kommer ur kranen inte alls ser ut som förväntat, det vill säga friskt och klart. Här förklarar vi varför vattnet ibland kan vara missfärgat när det kommer ur kranen.

Missfärgningen som kan vara alltifrån gul till brun är små partiklar av järnoxid, det vill säga rost från ledningarna. När trycket i ledningen förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet så lossar partiklarna och följer med vattnet. Eftersom ledningsnätet är rundgående under mark kan även fastigheter långt från själv rostsläppet ändå drabbas av missfärgat vatten. Partiklar i ledningarna kan också släppa när vattnet ändrar riktning i ledningarna eller om vattenförbrukningen är hög. Till exempel när många duschar, tvättar och vattnar samtidigt.

Spola tills det klarnar

Det kan ibland ta ett tag innan vattnet klarnar igen beroende på ledningsnätets omfattning. När vi av någon anledning har stängt av vattnet så spolar vi ofta igenom ledningarna för att vattnet snabbare ska klarna igen. Bäst effekt blir det om även de som drabbats av missfärgat vatten också låter vattnet spola genom en eller flera kranar i fastigheten. Välj helst den, eller de kranarna som är placerade närmast vattenmätaren i huset om du bor i en villa och spola i 15-30 min till vattnet blir klart.

Vänta med att tvätta vittvätt

Att vattnet är missfärgat betyder inte att det är farligt men det kan både se och vara oaptitligt att dricka då det ofta får en smak av järn. Vår rekommendation är att undvika att dricka vattnet så länge det är missfärgat. Vi rekommenderar också att man låter bli att tvätta vittvätt för att undvika att kläderna missfärgas.

Senast uppdaterad 01 mars 2024