Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Salem 5:27, Kv Järpen m.m., plan 82-47

Detaljplanen vann laga kraft den 21 mars 1990.

Planområdets läge

Kartbilden visar vilka delar av planområdet som är gällande. 

Senast uppdaterad 04 juli 2018