Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hur gör jag en ansökan?

För att göra det lättare att anmäla eller söka lov har vi gjort checklistor med de handlingar du behöver skicka in tillsammans med ansökan.


Du gör din ansökan i vår nya e-tjänst för bygglovsärenden, se länk i högerspalten.

Vid ansökan behandlar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter, samt hur du kan begära ett registerutdrag.

Checklistor

Checklista anmälan för komplementbostadshus max 30 kvm (Attefall)

Checklista anmälan för komplementbyggnad max 30 kvm (Attefall)

Checklista anmälan för tillbyggnad av enbostadshus max 15 kvm (Attefall)

Checklista för inglasning av balkonger

Checklista för anmälan ändring av ventilation

Checklista för anmälan installation av eldstad på en- och tvåbostadshus

Checklista för byggbodar

Checklista för att bygga ny mur/stödmur

Checklista för plank

Checklista för fasadändring en- och tvåbostadshus

Checklista för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd eller garage)

Checklista för rivning

Checklista för skylt

Checklista för solceller/solpaneler

Checklista för lovpliktig tillbyggnad (även uterum)

Checklista för vindsinredning (ej tillkommande bostad)

Checklista för avsevärt ändrad användning

Checklista för inredning av ytterligare bostad (bygglov eller attefall)

Checklista för nybyggnad av en- och tvåbostadshus

Checklista för nybyggnad av flerbostadshus/skola/industribyggnad

Checklista för återvinnings- pump- och transformatorstation

Checklista för anläggande av parkeringsplats

Checklista för marklov (trädfällning, ändrad marknivå)

Checklista för förhandsbesked

Checklista för strandskydd

 

Senast uppdaterad 18 mars 2024