Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anmälningspliktig ändring

Vissa byggprojekt måste anmälas till bygg- och miljönämnden, även om de inte kräver bygglov. Arbetena får inte påbörjas förrän nämnden har fattat beslut om startbesked. Det är framförallt invändiga ändringar som kräver anmälan.

Vilka åtgärder som kräver anmälan istället för bygglov regleras i 6 kap. Plan- och byggförordningen (2011:338).  

För åtgärder som inte kräver bygglov krävs det en anmälan vid:

  • ändring av bärande konstruktion eller avsevärt ändrad planlösning,

  • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation,

  • installation eller väsentlig ändring av vatten/avlopp i byggnad eller på tomt,

  • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad, till exempel ändrad brandcellsindelning,

  • underhåll av bevaransvärda byggnader kan kräva anmälan,

  • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk.

När får vi börja och hur länge gäller beslutet?

När du lämnat in din anmälan till bygg- och miljöenheten måste du vänta på ett startbesked innan du får utföra åtgärden. Det ska inte ta mer än 4 veckor att få ett beslut om startbesked från oss, förutsatt att ni inlämnat alla handlingar. När ni fått startbesked måste åtgärden utföras inom två år från beslutet, sen kan det behövas en ny prövning av startbeskedets giltighet, enligt 10 kap 25 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Senast uppdaterad 02 december 2022