Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Attefallsanmälan

Här får du veta mer om vilka åtgärder som kan genomföras med en så kallad Attefallsanmälan.

Komplementbyggnad och komplementbostadshus

  • En eller flera komplementbyggnader/komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Den sammanlagda byggnadsarean för alla Attefallshus på tomten får vara max 30 . Ett attefallshus får vara max 4 m i taknockshöjd (utvändigt). Komplementbyggnad kan användas till t.ex. garage, förråd eller gäststuga. Komplementbostadshus kan säljas eller hyras ut för bostadsändamål och ska uppfylla alla lagstiftningens krav på ett självständigt boende. Observera att om vatten/avlopp ska dras in i byggnaden tillkommer en lägenhetsavgift till kommunens VA-avdelning, oavsett om det rör komplementbostadshus eller komplementbyggnad.

Tillbyggnad

  • En (max 1 st) tillbyggnad på max 15  bruttoarea på ett en- eller tvåbostadshus.

Takkupor

  • Uppföra två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Takkuporna får tillsammans uppta max halva takfallet. Bygglov krävs dock fortfarande för takkupor som innebär ingrepp i husets bärande konstruktion.

Avstånd till tomtgräns för attefallsåtgärder måste vara minst 4,5 m om berörd granne inte godkänner något annat. Om du bor granne med allmän plats, som t.ex. kommunens gatu- eller parkmark, måste 4,5 m till tomtgräns alltid hållas. Om du bor i ett område eller en byggnad som är av särskilt kulturhustoriskt värde, kan du istället behöva söka bygglov för ovanstående åtgärder i enlighet med gällande detaljplan.   

Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus

Genom en attefallsanmälan kan du inreda en ytterligare bostad i ditt enbostadshus, så att byggnaden blir ett tvåbostadshus. Den nya lägenheten ska uppfylla alla lafstiftningens krav på ett självständigt boende, bl.a. t.ex. tillgänglighet för rörelsehindrad, tillräckligt ljusinsläpp och tillräcklig isolering, utgöra en egen brandcell och ha möjlighet till bilparkering etc.

Senast uppdaterad 19 januari 2021