Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Marklov

Du måste ansöka om marklov om du ska schakta eller fylla upp marken på ett sådant sätt att höjdläget ändras avsevärt. Marklov för trädfällning och skogsplantering krävs även om förekomsten av träd och skog regleras i detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Vilka handlingar krävs för marklov?

För att ansöka om marklov behöver du skicka in:

  • ansökan,

  • situationsplan som visar nivåkurvor och plushöjder, skala 1:400,

  • markplaneringsritning , skala 1:400,

  • marksektionsritning, skala 1:100,

  • kontrollplan.

Ansökan skickas in digitalt via vår e-tjänst, direktlänk finns i högerspalten.

Senast uppdaterad 02 december 2022