Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ärendeprocessen

Bygglovsprocessen skiljer sig åt beroende på vad du avser att bygga. Det finns enklare och större ärenden.

Bygglovsprocessen steg för steg

För de större ärendena sker processen i fler steg. Först beviljas bygglov. Du som söker får i beslutet om bygglov en kallelse till tekniskt samråd. Efter det tekniska samrådet beviljas startbesked. Efter att startbesked beviljats får byggnadsarbetena påbörjas.

Enkla ärenden

 1. Ansökan
 2. Granskning
 3. Beslut om bygglov samt startbesked
 4. Byggstart
 5. Färdigställande
 6. Ansökan om slutbesked
 7. Slutbesked
 8. Byggnaden/anläggningen får tas i bruk

Större ärenden

 1. Ansökan
 2. Granskning
 3. Beslut om bygglov
 4. Kallelse till tekniskt samråd
 5. Startbesked
 6. Byggstart
 7. Arbetsplatsbesök
 8. Färdigställande
 9. Slutsamråd 
 10. Ansökan om slutbesked 
 11. Byggnaden/anläggningen får tas i bruk

 

Bygglovsprocessen

Senast uppdaterad 10 februari 2022