Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Kommunen arbetar dagligen med olika typer av personuppgifter. När du skickar e-post till kommunen, använder en e-tjänst (ansökningar), beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller ställer en fråga behandlas dina personuppgifter. Vid sådan behandling lagras dina personuppgifter för att Salems kommun ska kunna handlägga ärendet eller nå individen i fråga när svar ska ges.

Att hantera och registrera personuppgifter är tillåtet, så länge det finns en laglig grund samt ett förutbestämt ändamål med behandlingen.

Du kan alltid kontakta kommunens dataskyddsombud om du vill få mer information eller om du har en fråga. Kontaktuppgifterna finner du här nedan.

Vad är en personuppgift och vem ansvarar för uppgifterna?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt handlar om dig. Det kan vara ditt namn, personnummer, foton, ljudupptagningar, betyg eller något annat som kan sammankopplas med dig.

Salems kommun hanterar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund för det. Det kan till exempel vara bibliotekets låneregister, en bygglovsansökan eller andra former av myndighetsutövning.

Den personuppgiftsansvariga myndigheten ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. I kommunen är respektive nämnd ansvarig för att personuppgiftsbehandling sker på ett lagligt sätt inom deras  verksamhetsområde.

Syftet är att vi ska kunna ge dig bästa möjliga kommunala service på ett rättssäkert vis.

Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Det är bara tillåtet att behandla personuppgifter om kommunen har en laglig grund och ett skäl till varför behandlingen behövs. De lagliga grunder som kommunen kan ha är myndighetsutövning, allmänt intresse och rättslig förpliktelse. Alltså när personuppgifter behövs för att kommunens verksamhet ska fungera.

Den enskilde kan också lämna samtycke till behandling – och alltså själv välja att tillåta (eller neka) kommunen att använda personuppgifter i andra fall, t.ex. vid publicering av foto på webben.

Vad är en behandling?

Med behandling menas allt som sker med personuppgifterna, vare sig det sker automatisk eller manuellt. Alltså att spara, skicka vidare, bearbeta och ta bort en personuppgift är exempel på behandlingar.

Informationsskyldighet och rätt till information

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med att kommunen får ta del av dem.

Du har bland annat rätt att få information om följande:

  • Varför kommunen behöver dina personuppgifter
  • Vilka personuppgifter kommunen behandlar som avser dig.
  • Vilken laglig grund kommunen har för att behandla dina personuppgifter.
  • Hur länge dina personuppgifter kommer att sparas innan de raderas.

Dina rättigheter och begäran om registerutdrag

Du som registrerad har en rad rättigheter. Dessa är bland annat följande:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Salems kommun har om dig. Denna information får du ut via ett registerutdrag
  • Du har rätt att begära att Salems kommun ska rätta dina uppgifter om de är felaktiga
  • Du som har lämnat ditt samtycke till en behandling har också rätt att ta tillbaka ditt samtycke

För att få ett registerutdrag från Salems kommun ska du i första hand kontakta info@salem.se

För att rätta eller justera felaktigheter som har uppkommit ska du i första hand kontakta den förvaltning där dina personuppgifter finns. Om du inte vet var de finns kan du kontakta Salems kommun via info@salem.se

Om du vill ta tillbaka ett samtycke ska du i första hand kontakta den förvaltning som du har gett samtycket till och i andra hand kommunen via info@salem.se

Om du har frågor och synpunkter kring kommunens hantering av personuppgifter kontaktar du kommunens dataskyddsombud, adressen finner du här nedan.

Ytterligare information om dataskyddsförordningen hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens (fd Datainspektionen) hemsida.

Dataskyddsombud

Du når kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@salem.se

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen) som är tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad 29 maj 2024