Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Taxor och avgifter

Plan- och bygglagen ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter.

Kostnaden för handläggning av bygglov bestäms av en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften beror på vilken typ av åtgärd som ansökan gäller, byggnadens storlek, planläge och komplexitet.

Plan- och bygglovtaxan - Här kan du läsa vilka avgifter som gäller för anmälan, bygglov eller strandskydsdispens.

Tänk på att vissa kostnader kan tillkomma

Beroende på ditt ärende så kan det även tillkomma andra kostnader förutom avgiften för själva lovet eller anmälan. Det handlar till exempel om planavgifter, avgifter för grannehörande och beställning av karta.

I samband med att du projekterar för ditt lov eller din anmälan behöver du också  kartunderlag , vilket medför ytterligare kostnader.

Ibland tas även en  planavgift  ut inom detaljplanerat område. Du hittar information i detaljplanen om planavgiften ska tas ut i samband med bygglov.

Vill du ha en ungefärlig prisuppgift på vad just ditt bygglov kommer att kosta, kontakta bygg- och miljöenheten.

Senast uppdaterad 19 januari 2024