Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bygglovsprocessen

Här får du veta mer om hur bygglovsprocessen ser ut.

Hur ser bygglovsprocessen ut? 

Först ges beslut om bygglov, sedan beslut om startbesked. För enklare åtgärder som inte kräver kontrollansvarig eller tekniskt samråd med kommunen, kan bygglov och startbesked oftast ges samtidigt. För större projekt hålls tekniskt samråd efter att bygglov givits, och därefter utfärdas ett startbesked.

När får jag börja bygga? 

Du får inte börja bygga förrän du har fått ett beslut om startbesked från byggnadsnämnden. Börjar du bygga innan det kan du få böter (byggsanktionsavgift) och kanske bli tvungen att återställa. Innan du får börja bygga måste du dessutom vänta på att ditt beslut om bygglov har varit publicerat i post- och inrikes tidningar i fyra veckor, där det kunngörs för allmänheten. Du behöver inte invänta att ditt beslut har vunnit laga kraft, vilket kan ta lång tid om det skulle överklagas, men innan dess bygger du på egen risk. Om det överklagade beslutet inte skulle hålla i en högre instans kan du därför bli tvungen att återställa om du redan har verkställt beslutet.

Först ges beslut om bygglov, sedan beslut om startbesked. För enklare åtgärder som inte kräver kontrollansvarig eller tekniskt samråd med kommunen, kan bygglov och startbesked oftast ges samtidigt. För större projekt hålls tekniskt samråd efter att bygglov givits, och därefter utfärdas ett startbesked.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Tekniska kontroller

För alla byggprojekt behöver tekniska kontroller göras, för att säkerställa att byggnationen blir hållbar och säker och uppfyller alla krav som finns i bygglagstiftningen. För enklare projekt kan du som byggherre (sökande) själv övervaka att de kontroller som krävs blir gjorda. Detta stämmer du av med din hantverkare. Projekt som normalt inte kräver en kontrollansvarig är exempelvis uterum, balkonger och andra mindre tillbyggnader, anmälningspliktiga installationer, garage och liknande enkla uthus.

När krävs en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är en konsult som sökanden anlitar för att övervaka att alla tekniska kontroller blir gjorda. Om du ska bygga en ny villa eller ett komplementbostadshus enligt attefallreglerna, behöver du alltid anlita en kontrollansvarig. Likaså om du ska göra en tillbyggnad i flera plan, en större tillbyggnad, eller om tillbyggnaden inrymmer nya våtutrymmen. Byggnadsnämnden avgör om en kontrollansvarig behövs för just ditt projekt. Det kan vara lämpligt att anlita en kontrollansvarig även för ett enklare projekt, om du själv inte har möjlighet att sätta dig in i vilka krav som ställs.   

Vad är en kontrollplan?

Oavsett om du har en kontrollansvarig eller ej som hjälper dig att uppfylla ditt kontrollansvar som byggherre, så måste en kontrollplan upprättas. Här kan du läsa mer om kontrollplaner och riskbedömningar

Senast uppdaterad 01 februari 2024