Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Altaner - bygglov eller inte?

Altaner kräver ett kapitel för sig då reglerna ofta kan upplevas som krångliga och varierande från fall till fall. Är du osäker på om din planerade altan kräver bygglov, kontakta gärna bygglovsenheten för rådgivning.

Om du behöver söka bygglov eller inte för altan beror på altanens utformning och placering. Om altanen kan riskera att uppfattas som en volymtillskapande tillbyggnad eller en avsevärd yttre ändring av t.ex. huvudbyggnadens utseende, så kräver den bygglov.

För att vi ska kunna ge dig bra rådgivning kring din planerade altan, lämna gärna in en beskrivning eller en måttsatt skiss som visar placering på tomten med avstånd till tomtgränser, altanens storlek och höjd under golv, om det kommer att vara öppet eller inbyggt under altanen, och vilken höjd- och utformning som tänkts till eventuella räcken.

Finns några tumregler för när bygglov krävs eller ej?

1. Vissa altaner kräver generellt inte bygglov alls, t.ex. ett lågt trädäck i marknivå.  

2. Vissa altaner är bygglovsbefriade genom en särskilt lagändring som kom sommaren 2019. Denna lagändring säger att du inom 3,6 m från ditt bostadshus får bygga en altan som är max 180 cm hög från mark till under golvet, om avstånd till tomtgräns är 4,5 meter eller mer (Eller om granne godkänner närmare placering. En närmare placering än 4,5 m kan inte godkännas mot gator, gångvägar eller natur/parkmark som ägs av kommunen).

3. Om din planerade altan inte uppfyller ovanstående kriterier och samtidigt förväntas bli högre än 1,2 m under golvet mätt från marknivå, så finns det en stor sannolikhet att bygglov krävs. Bygglov kan krävas även för än lägre altan än 1,2 m, om man t.ex. placerar ett räcke ovanpå som inte går att se igenom, så att hela konstruktionen upplevs som ett plank. 

4. Om du bor i radhusområde eller annat tätbebyggt område är det extra känsligt hur din altan kan komma att upplevas mot grannen. Där är det rekommenderat att du hör av dig för rådgivning om altanen ska bli högre än 0,5 m och inte uppfyller ovanstående krav på bygglovsbefriad altan.

Läs mer om bygglovplikt för altaner på boverkets hemsida

Senast uppdaterad 05 juni 2024