Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förhandsbesked

Tänker du ansöka om att få bygga nytt inom ett område som saknar detaljplan? Då bör du först ansöka om ett förhandsbesked innan du lämnar in en bygglovsansökan. Ett förhandsbesked gäller i två år och inom denna tid måste du inkomma med en bygglovsansökan för att förhandsbeskedet skall vara giltigt.

Prövningen i en ansökan om förhandsbesked avser lokaliseringen, dvs om marken är lämplig för det avsedda ändamålet. Om det är tveksamt ifall marken går att bebygga t.ex. med en ny villa kan det vara klokt att först ansöka om förhandsbesked. Ansökningsavgiften för förhandsbesked är lägre än för bygglov och du behöver inte ta fram några ritningar på det tilltänkta huset. Hur huset ska se ut prövas senare i en bygglovsansökan. 

Vad ska ansökan innehålla för handlingar? Kolla in vår nya e-tjänst för bygglovsärenden.

Senast uppdaterad 02 december 2022