Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hur gör jag en attefallsanmälan?

Komplementbostadshus

boverkets hemsida kan du läsa det mesta du behöver veta om attefallshus, och skillnaden mellan ett komplementbostadshus och en komplementbyggnad. Ett komplementbostadshus är tänkt som ett permanent boende, som du hyr ut eller säljer till någon annan. Detta boende ska uppfylla de flesta krav som finns på en ny villa.

Du behöver göra en anmälan och få ett startbesked (ett beslut) från kommunen innan du får börja bygga ditt attefallshus. För att få ett startbesked måste du uppfylla kraven i lagstiftningen.


Du behöver lämna in följande handlingar för komplementbostadshus: 

- Anmälningsblankett 
- Anmälan om kontrollansvarig
- Situationsplan skala 1:400 upprättad på förenklad nybyggnadskarta
(Karta med attefallshuset skalenligt inritat och måttsatt till tomtgränser. Redovisa även biluppställningsplats, dagvattenhantering, slänter mm.)
- Fasadritningar skala 1:100 (med marklinjer som visar eventuella förändringar av marknivån)
- Planritning skala 1:100
- Sektionsritning skala 1:100
- Konstruktionsritningar skala 1:50 eller Teknisk beskrivning
- Ritning Vatten/Avlopp skala 1:100
- Ritning Ventilation skala 1:100 
- Förslag till kontrollplan
- U-värdesberäkning (energi)
- Godkännande från granne vid placering närmare än 4,5 m från tomtgräns (kan ej vara kommunens parkmark eller gatumark).
Om du köper ett färdigt hus ingår antagligen ritningar från leverantören.

Om du inte har beställt en nybyggnadskarta från kommunen sen tidigare behöver du beställa en förenklad nybyggnadskarta . Kostnad och leveranstider framgår av länken. Blankett för kartbeställning hittar du här.  

Du kommer att behöva anlita en kontrollansvarig (KA) för ditt byggprojekt. En certifierad kontrollansvarig kan du hitta via boverkets söktjänst för certifierade. Läs mer om vad en kontrollansvarig är här

Du kommer att behöva betala en extra lägenhetsavgift för Vatten/Avlopp. Kontakta VA-enheten för prisuppgift.     

Senast uppdaterad 29 oktober 2021