Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att kombinera bygglov med attefallsanmälan

Går det att kombinera den byggrätt du har kvar med en attefallsanmälan, för att på så vis bygga en större tillbyggnad?

Att ansöka om bygglov och att göra en attefallsanmälan är två olika saker som följer olika regelverk. Bygglovsansökan prövas mot den detaljplan som kommunen har bestämt ska gälla för ditt bostadsområde, och detaljplanen berättar för oss hur mycket du har rätt att bygga på din fastighet. Attefallsanmälan prövas direkt mot reglerna som finns i plan- och bygglagen och inte mot detaljplanen. Om din byggrätt enligt detaljplanen är slut, kan en attefallsanmälan vara en möjlighet att ändå få bygga till 15 kvm.

Ibland uppstår funderingar kring om man kan kombinera dessa regler för att bygga en större tillbyggnad på sitt hus.

Låt säga att du vill bygga ett uterum, men detaljplanen medger bara att du får bygglov för 13 kvm till. Du tycker att ett uterum på 13 kvm känns för litet. Kanske tittar du på möjligheten att istället göra en attefallsanmälan, om att få bygga en lovbefriad tillbyggnad på max 15 kvm, men inte heller det känns tillräckligt stort. Egentligen hade du tänkt dig ett uterum på 20 kvm. Är det möjligt att ändå få ett uterum på 20 kvm? 

Svaret kan vara ja, men vägen dit kan också vara krånglig. Det är inte tänkt att regelverken ska kombineras. Om du vill få ditt uterum på 20 kvm i exemplet, så måste du gå igenom följande steg: 

1. Du ansöker om bygglov för ett så stort uterum som du har rätt till enligt detaljplanen. 

2. Du får bygglov och startbesked beviljat och ett beslut skickas hem till dig. 

3. Du bygger klart uterummet som du fått bygglov för och slutanmäler till kommunen genom att lämna in signerad kontrollplan och annan eventuell slutdokumentation som framgår av ditt beslut om bygglov och startbesked.

4. Du får ett beslut om slutbesked utfärdat för ditt färdiga uterum. 

5. Du lämnar in en attefallsanmälan till kommunen om att få göra uterummet större. 

6. Du får ett beslut om startbesked som skickas hem till dig. 

7. Du bygger till ditt befintliga uterum, vilket kan innebära att du behöva riva en fönstervägg som du just byggt, och slutanmäler till kommunen. 

8. Du får ett beslut om slutbesked utfärdat för ditt nu lite större uterum.   

 

Dessa steg måste du följa för att få ditt större uterum (eller annan tillbyggnad) på ett lagligt sätt. Du väljer själv om du tycker att det känns värt besväret. Om du har slutanmält det första uterummet utan att ha byggt klart det och kommunens byggnadsinspektör av någon anledning kommer ut och ser efter hur det går för dig, så kommer du inte att kunna få din attefallsanmälan godkänd.

Tidigare var det möjligt att få startbesked meddelat samtidigt för bygglovet och attefallstillbyggnaden, men rättsfall i domstol har visat på att reglerna inte får användas på detta sätt. Man måste bygga klart den ena typen av tillbyggnad innan man kan få rätt att bygga den andra. 

En annan sak som är bra att känna till, är att du inte kan göra en attefallstillbyggnad först, och sen bygga till den genom bygglov. 

Du betalar en avgift både för handläggning av bygglovet och för handläggning av anmälan. Du måste alltid vänta på ett beslut om startbesked innan du får påbörja byggnadsåtgärden. 

Bygglov och attefall exempel

Senast uppdaterad 27 oktober 2021