Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kartor för bygglov, bygganmälan eller tillstånd

I samband med att du ansöker om bygglov, marklov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens behöver din ansökan innehålla en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska göra.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsindelning, höjder, planbestämmelser, eventuella uppgifter om anslutningspunkt till kommunalt vatten och avlopp, arealuppgifter samt servitut. Vi gör platsbesök för att uppdatera innehållet i kartan. Du behöver inte närvara. Det är viktigt att situationsplanen som du lämnar in i din bygglovsansökan utgår från den nybyggnadskarta som tagits fram för din fastighet. Information om till exempel detaljplansbestämmelser och fastighetsgränser ska vara kvar i ursprungligt skick.

En nybyggnadskarta får inte vara äldre än 2 år vid bygglovsansökan eller bygganmälan. En nybyggnadskarta som är äldre än 2 år, men inte äldre än 5 år, kan revideras. En nybyggnadskarta levereras normalt inom fyra veckor efter beställningen.

Utdrag ur baskartan

En baskarta kan i vissa fall räcka till för bedömning av ärenden.
Baskartan är inte kontrollerad i fält eller uppdaterad med färsk information.

Kontakta din bygglovshandläggare för att få veta vilken karta som krävs i just ditt fall. 

Beställningsblanketter för kartor finns att hämta under Självservice.

VA-kartor

För information om vatten och avlopp kontakta Kommunens VA-enhet.
Vi karterar endast kommunens ledningar. Varje fastighetsägare ansvarar själv för sina ledningar.

Senast uppdaterad 22 februari 2023