Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avgifter

VA-verksamheter finansieras via avgifter som ska täcka verksamhetens kostnader. Taxan är uppdelad i två delar, en del för anslutning (anläggningsavgifter) och en för användning av verksamhetens tjänster (brukningsavgifter).

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i och hur mycket vatten du förbrukar. 

Brukningsavgifter

Brukningsavgift per kubikmeter levererat vatten 23 SEK (inkl. moms 29 SEK). Avgiften består av vatten (45 %) och spill (55 %) avgifter. (TAXA 2024)

Anläggningsavgifter

För bostadsfastighet:

a) Servisavgift 48 000 SEK (inkl. moms 60 000 SEK.)

b) Förbindelsepunktsavgift 48 000 SEK (inkl. moms 60 000 SEK.)

c) Tomtyteavgift 32 SEK/m2 (inkl. moms 40 SEK/m2)

d) Lägenhetsavgift 30 000 SEK (inkl.moms 37 500 SEK.)

Avgifterna avser anslutning till renvatten, spillvatten och dagvatten. Om avgiftsskyldigheten inte gäller alla tre funktionerna reduceras servis-, förbindelsepunkts- och tomtyteavgiften enligt särskild beräkningsgrund i VA-taxan.

Tomtyteavgiften kan maximalt uppgå till summan av servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift.

För frågor gällande anläggningsavgifter maila till msb@salem.se

Vattendebitering

Ägarbyte

När fastigheten byter ägare åligger det den avflyttande att säga upp sitt abonnemang och meddela oss på VA-verket den nya ägarens namn och fasta bostadsadress. 

Fakturering

Vattenräkningar skickas till kommuninvånarna varje kvartal; i mars, juni, september och december.

Mätaravläsning

Du som VA-kund får en gång per år ett brev om självavläsning. Rapporteringen sker via webben. Utebliven avläsning kan medföra för hög eller för låg preliminär debitering, vilket då justeras i nästkommande faktura.

Läckage

Undvik onödigt stora vattenräkningar genom att regelbundet kontrollera eventuella läckage på vattenledningar, kranar, toaletter samt övrig vattenansluten utrustning. Avläs vattenmätaren regelbundet för kontroll av förbrukningen. Exempelvis kan en droppande kran medföra en förbrukning på 15 kbm per år och en läckande toalett upp till 400 kbm per år!

En droppe per sekund under...
1 dag = 5 liter
1 månad  = 150 liter
1 år = 1 800 liter

Så här gör du för att kontrollera läckage: Stäng alla kranar och lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett susande ljud och vattenmätarens visare fortsätter snurra så finns det risk att det kan vara en läcka i fastigheten. Kontrollera då kranar, toalettstolar och annan vattenansluten utrustning innan du kontaktar en rörfirma.

Senast uppdaterad 01 mars 2024