Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Verksamhetsidé

Lärmiljön på Skogsängsskolan präglas av struktur, tydlighet, trygghet och glädje. Eleverna ska känna sig sedda och lyssnade till samt ha en tilltro till sin egen förmåga att lära.

Vårt mål är att alla elever på Skogsängsskolan ska få en utbildning av hög kvalité och att de ska vara behöriga till ett nationellt program på gymnasiet när de lämnar grundskolan.

Vi strävar efter att öka elevernas känsla av delaktighet och engagemang.

Alla som arbetar här har en gemensam elevsyn som präglas av höga förväntningar och en tro på att alla elever kan och vill lyckas.

Vi tror att ett gott bemötande är en nyckel till framgång i alla möten på Skogsängsskolan och arbetar aktivt med det.

Undervisningen hos oss ska:

  • Präglas av ett gemensamt förhållningssätt för all lärarledd undervisning vilket skapar förutsättningar för eleverna att få en förståelse för sin egen kunskapsutveckling samt bidra till en lugn och trygg studiemiljö

  • Utveckla helhetssyn genom utökat samarbete mellan olika ämnen

  • Utgå från aktuella händelser lokalt och globalt

  • Uppmuntra eleverna till personliga ställningstaganden utifrån goda faktakunskaper, kritiskt tänkande och skilda perspektiv

  • Skapa möjligheter för elever att lära av varandra

  • Ge eleven utrymme för att påverka innehåll och arbetssätt

  • Bidra till att eleven utvecklar tillit till sin egen förmåga och respekt för andra

  • Systematiskt följas upp vad gäller extra anpassningar och elevernas måluppfyllelse

 

Senast uppdaterad 15 januari 2019