Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Resor och inneboende

Kort information om skolskjuts och inackorderingstillägg.

Skolskjuts

Har du ett barn som av något skäl har svårt att ta sig till skolan kan barnet få skolskjuts. Skäl kan vara till exempel långt avstånd till skolan eller funktionsnedsättning.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnaden för boende, om du på grund av lång och besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. Det kan beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Senast uppdaterad 09 juli 2019