Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Klagomålshantering

Barn- och utbildningsförvaltningen i Salems kommun strävar efter att föra en god dialog med medborgarna. Ett viktigt ansvar för kommunen är också att kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten. På så sätt kan du bidra till att verksamheten förbättras.

Barn- och utbildningsförvaltningens rutiner för synpunkter och klagomål

Enligt skollagen 4 kap 8 § har huvudmannen en skyldighet att ta emot och utreda klagomål. Salems kommun är huvudman för kommunala enheter. Om du har klagomål som gäller en fristående förskola eller skola behöver du vända dig direkt till dem.

Om du vill vill lämna ett klagomål eller synpunkt gällande en kommunal verksamhet följer du nedanstående steg:   

Steg 1

Om det är något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar inom förskola och skola ska du i första hand vända dig till de pedagoger som arbetar med ditt barn på förskola/fritidshem eller pedagogisk verksamhet eller mentor/klasslärare/motsvarande i skolan. Detta kan göras muntligt eller skriftligt. Den ansvarige för gruppen/klassen har därmed möjlighet att åtgärda dina eventuella synpunkter eller klagomål.

Steg 2

Om du inte är nöjd med det svar du fått ska du vända dig till ansvarig chef för förskolan/skolan. Detta kan göras muntligt eller skriftligt. Ansvarig chef för enheten har därmed möjlighet att åtgärda dina eventuella synpunkter eller klagomål.

Steg 3

Är du efter dessa kontakter med skolan eller förskolan inte nöjd med det svar du fått kan du skicka ett skriftligt klagomål till barn- utbildningsförvaltningen i Salems kommun via denna länk: webblankett.

Ärenden som skickas till förvaltningen registreras. I regel blir ärendet offentlig handling. I undantagsfall kan ärendet sekretessbeläggas om innehållet till exempel är kränkande för en enskild. När förvaltningen mottagit ditt klagomål får du en bekräftelse på att ditt klagomål har tagits emot och hur klagomålet tas vidare. Detta gäller dock inte om du valt att vara anonym.

Vad är inte synpunkter/klagomål?

  • Överklaganden på kommunala beslut. Mer info om detta hittar du här.

  • Direkta fel som ska åtgärdas, exempelvis trasiga lampor/staket vid skolgård m.m. Detta anmäls som vanligt till kommunens felanmälan på mailadress felanmalan@salem.se.

Kontakt och uppgifter vid klagomål

Uppgifter om post- och e-postadresser för skolor och förskolor finns på Salems kommuns hemsida under fliken för respektive skolform. Om du skickar e-post till barn- och utbildningsförvaltningen är adressen: bou@salem.se.

Ditt skriftliga klagomål bör innehålla namn, adressuppgifter, uppgifter om vilken verksamhet det gäller samt en kortfattad beskrivning av klagomålet. Ange alltid ordet klagomål i ämnesraden.

Senast uppdaterad 09 januari 2023