Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Flicka ritar teckning

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten i Salems kommun riktar sig till elever från förskoleklass fram till vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Fritidshemsverksamheten i Salem bedrivs i anslutning till alla grundskolor. Rektor på respektive skola är ansvarig för fritidshemmet på sin enhet. Fritidshemmet samverkar med skola och föräldrar kring barnets utveckling och lärande.

För att ha möjlighet att delta i fritidshemmets aktiviteter ska eleven vara inskriven i verksamheten.

Att eleven är inskriven innebär att personalen vet vilka barn som finns i verksamheten varje dag, när de kommer och när de går hem. För verksamheten tas en avgift ut enligt gällande maxtaxeregler. Elevernas rätt till vistelsetid baseras på föräldrarnas arbets- eller studietider samt restid till och från. Är föräldern/ vårdnadshavaren ledig ska eleven också vara ledig.

Elever erbjuds frukost (vid morgonomsorg) och mellanmål på eftermiddagarna.

Från och med 1 januari 2016 kan du som föräldraledig vårdnadshavare till elever i förskoleklass - åk 3 välja utökad tid för ditt/dina barn på fritids enligt följande:

  • från skoldagens slut till kl. 15.00

  • under skollov 30 timmar/vecka, kl. 9.00 - 15.00

Avgift debiteras enligt gällande maxtaxaregler.

Fritidshem behöver inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.

Öppen fritidsverksamhet

För äldre barn finns en öppen fritidsverksamhet på fritidsgården Huset.

Verksamheten är gratis, dock krävs ett ”gårdskort” med en kostnad på 30 kr/termin. Gårdskortet ger eleverna möjlighet att låna datorer och dylikt, samt ger rabatter till olika evenemang.

Mellanmål, frukt och dryck säljs till reducerade priser.

Öppettiderna under terminerna är 14.00 – 17.30 på eftermiddagarna, under lov och studiedagar är öppettiderna mellan 10.00 och 17.30.

Den öppna verksamheten samverkar inte i samma utsträckning som den inskrivna verksamheten med skola och föräldrar kring elevens utveckling. Att verksamheten är öppen innebär också att personalen inte har uppsikt över vilka elever som finns i verksamheten varje dag, utan eleverna kan komma och gå som de vill.

Senast uppdaterad 10 juni 2019