Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen för studenter som går lärarutbildningar på universitet och högskolor är en viktig del i studenternas utbildning. Här får studenterna möjligheter att förbereda sig inför sitt framtida arbete som lärare.
Vi som arbetar i skola och förskola har en betydelsefull roll för våra blivande kollegor.

Salem tar emot lärarstudenter från högskolor och universitet från olika delar av landet.

VFU i Salem omfattar verksamhet för barn  och ungdomar i åldrarna 1-19 år. Uppdraget att handleda och ta emot  studenter är både viktigt och lärorikt. Vi vill erbjuda studenterna en verksamhet på skolor och förskolor som strävar efter hög kvalité, utveckling och engagemang. Den verksamhetsförlagda utbildningen skapar möjligheter för studenterna att koppla samman teorin med praktiken och studenterna får därmed möjligheter till skapa sig en djupare förståelse och se helheten i verksamheten och därmed förbereda sig i sin framtida yrkesroll.

VFU utgör en viktig kontaktyta mellan lärosäten och huvudmän för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Genom VFU ska studenten få kunskap om förskolans och skolans verklighet samtidigt som högskolan ska erbjuda lärarlaget kompetens för utveckling av verksamheten. VFU är tänkt att vara ett medel för ömsesidig utveckling av verksamheterna.

Universitet och högskolor ansvarar för innehållet och planeringen av VFU:n. Barn- och utbildningsförvaltningen i Salem samordnar, planerar och organiserar VFU:n genom nätverk av kontaktpersoner och handledare ute på skolorna i kommunen. Samordnaren placerar ut studenterna på olika enheter och anordnar regelbundet träffar med kontaktpersonerna.

Lärarstudenterna ska under VFU:n ges möjlighet att öva sig i sin pedagogiska roll. Med stöd av en handledare ska studenten introduceras i yrkesrollen och gradvis kunna ta större ansvar under utbildningen. Studenten i sin tur bidrar med nya infallsvinklar och nya rön från högskolan.

Senast uppdaterad 04 juni 2024