Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samverkan mellan skola och hem

Vi som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen i Salem vet att en god samverkan mellan skola och hem är en framgångsfaktor i elevernas lärande och utveckling.

När skolan ställer barn och unga inför olika utmaningar behöver de flera vuxna omkring sig som kan stötta och uppmuntra dem att hantera dessa utmaningar. Tillsammans bör skolpersonal och vårdnadshavare samverka i stort som smått och hjälpas åt att ta ansvar för olika delar som påverkar barnet i vardagen. 

För att tydliggöra vad var och en har för ansvar, hur formerna för samverkan ska se ut och vad man ska samverka om har vi tagit fram den här foldern. Vi hoppas att den kan ligga till grund för en bra dialog och ett gott samarbete för barnens bästa.

Hälsningar

Anna Widing, Förvaltningschef och skolchef

Folder - Den viktiga samverkan mellan skolan och hemmet

Senast uppdaterad 31 januari 2024