Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samverkan mellan skola och hem

Vi som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen i Salem vet att en god samverkan mellan skola och hem är en framgångsfaktor i elevernas lärande och utveckling.

När skolan ställer barn och unga inför olika utmaningar behöver de flera vuxna omkring sig som kan stötta och uppmuntra dem att hantera dessa utmaningar. Tillsammans bör skolpersonal och vårdnadshavare samverka i stort som smått och hjälpas åt att ta ansvar för olika delar som påverkar barnet i vardagen. 

För att tydliggöra vad var och en har för ansvar, hur formerna för samverkan ska se ut och vad man ska samverka om har vi tagit fram de här riktlinjerna. Vi hoppas att de ska kunna ligga till grund för en bra dialog och ett gott samarbete för barnens bästa.

Hälsningar

Katarina Sweding, Förvaltningschef och skolchef

Samverkan mellan skola och hem - Riktlinjer för grundskolan och grundsärskolan

Senast uppdaterad 09 april 2021