Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Flerspråkighet och modersmål

Salems kommun har lång erfarenhet av att ta emot nyanlända från olika delar av världen.

Organisation

Centrum för flerspråkighet ansvarar för:

  • Mottagande av nyanlända grundskoleelever i Salems kommun

  • Undervisning för nyanlända elever i årskurs 5 till 9 i förberedelseklass
  • Modersmålsundervisning i grundskolan
  • Studiehandledning i grundskola

 

Riktlinjer Centrum för flerspråkighet

Fullständigt dokument, Riktlinjer Centrum för flerspråkighet

 

Nyanländ

I Salems kommun finns en förberedelseklass för elever i årkurs 5 till 9 som precis har flyttat till Sverige och pratar ett annat språk än svenska. I förberedelseklassen kartläggs elevens tidigare skolbakgrund och erfarenheter. Därefter klassplaceras eleven i en ordinarie klass med fortsatt stöd av förberedelseklass och studiehandledning. Hur länge eleven delvis undervisas i förberedelseklassen är olika, då förkunskaper och språkliga färdigheter är individuella.   

Yngre elever börjar direkt i en ordinarie klass och får stöd av en studiehandledare. 

Studiehandledning

Om du nyligen har flyttat till Sverige och inte har tillräckligt med svenska för att följa undervisningen kan få du stöd på ditt modersmål av en studiehandledare. Studiehandledaren hjälper dig att utveckla dina kunskaper i skolämnen genom modersmålet och stödjer även din språkutveckling på svenska. Skolan avgör vem som får studiehandledning. 

Modersmål

I Salems kommun kan du som förälder söka modersmålsundervisning i grundskolan till ditt/dina barn. Syftet med modersmål är att skapa en aktiv flerspråkighet. Eleverna ska lära sig mer om den egna kulturen och få möjlighet att utvecklas till flerspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Regler och riktlinjer

Enligt skollagen har en elev rätt att läsa modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna ha ett annat språk än svenska som modersmål

  • språket utgör ett dagligt umgängesspråk för eleven

  • eleven har grundläggande kunskaper i språket (inte ett nybörjarspråk)

  • det finns minst fem elever i kommunen som önskar läsa språket och det finns tillgång till lämplig lärare

Om du talar något av de nationella minoritetsspråken – samiska, finska, tornedalsfinska (meänkieli), jiddisch och romani chib – kan du få modersmålsundervisning även om du inte talar språket hemma varje dag. Detsamma gäller om du är adopterad och har ett annat modersmål än svenska.

Betyg

Modersmål är ett eget ämne med egen kursplan. Betyg ges i årskurs 6-9 av modersmålsläraren.

Om eleven slutar

Om en elev inte längre önskar läsa modersmål ska Avanmälan göras av vårdnadshavare. Avanmälan kan göras vid terminsskifte.

Använd blanketten Avanmälan.

Senast uppdaterad 04 juni 2024