Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En pojke får ett plåster på sin armbåge.

Försäkringar

Kommunen är sedan 1 april 2023 delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF).

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Försäkringen gäller för elever, barn och ungdomar och andra grupper som är inskrivna och deltar i verksamhet i kommunens regi eller där kommunen lämnar bidrag till verksamheten. Folkbokförda barn och ungdomar som är inskrivna i skolverksamhet i Salem är olycksfallsförsäkrade på heltid.

Information om exakt vad som ingår i den kollektiva olycksfallsförsäkringen och vilka som omfattas hittar du på SRF:s hemsida

Anmäla skada 

Det är den person som har drabbats av en skada som ska göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget eller dennes vårdnadshavare.

Skadeanläman görs direkt till SRF via deras hemsida:

Anmäla olycksfallskada SRF

Har du råkat ut för en skada som inträffade innan den 1 april 2023?

Då gör du din skadeanmälan till Protector försäkring.

Anmäla olycksfallskada Protector

Patientskada

Den som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi kan anmäla skadan direkt till SRF för att söka ersättning.

Anmäla skada

Anmäla patientskada SRF

Tjänstereseförsäkring 

Samtliga anställda som reser i tjänsten omfattas av kommunens tjänstereseförsäkring. Elever och praktikanter omfattas av försäkringen under studieresor och praktik. Försäkringen tillhandahålls av europeiska ERV. För mer information se ERV:s hemsida.

Senast uppdaterad 14 november 2018