Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Stödinsatser

Förskolan och skolan har ett stort ansvar för att barn i behov av särskilt stöd ska få en bra och fungerande vistelsetid eller skolgång. En verksamhet kan aldrig utformas lika för alla barn utan måste anpassas efter individuella behov.

På förskolan och i skolan ansvarar rektorn för att alla barn får rätt stöd. Stödet ska i första hand ges inom den grupp som barnet tillhör. 

Senast uppdaterad 30 mars 2023