Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Starta fristående verksamhet

Godkännande för att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet regleras i skollagen 2 kap. 5 § eller 25 kap. 10 §. Där regleras vilka kvalitetskrav som ska vara uppfyllda för att ansökan ska godkännas.

Enligt 2 kap. 5 § skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem (som inte bedrivs vid en skolenhet) ha godkännande av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller kraven i 2 kap. 5 §. Kommunen ska ge bidrag till godkänd verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt riktlinjer för fristående förskola. Riktlinjerna utgår från Skollagen, Förskolans läroplan, Skolverkets allmänna råd och beskriver de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola. Huvudmän som har godkänts att enligt skollagen bedriva fristående förskola i Salem ska följa dessa riktlinjer.

För bedrivande av fristående förskola ska också all annan tillämplig lagstiftning följas. Riktlinjerna uppdateras fortlöpande med anledning av förändringar i lagstiftning eller politiska beslut i kommunen. När uppdateringar görs av riktlinjerna anges det på barn- och utbildningsförvaltningens hemsida.

Mer information om hur du ansöker om godkännande som fristående förskola eller som pedagogisk omsorg hittar du här. Länkar till ansökningsblanketter finns till höger.

För ansökan om fritidshem som anordnas fristående från en skolenhet, kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

Senast uppdaterad 22 februari 2023