Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Starta enskild verksamhet

Godkännande för att bedriva enskild förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet regleras i skollagen 2 kap. 5 § eller 25 kap. 10 §. Där regleras vilka kvalitetskrav som ska vara uppfyllda för att ansökan ska godkännas. Där regleras även vilka krav som ska vara uppfyllda för att rätten till bidrag ska godkännas samt när återkallande av tillstånd kan ske.

Enligt 2 kap. 5 § skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem (som inte bedrivs vid en skolenhet) ha godkännande av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller kraven i 2 kap. 5 §. Kommunen ska ge bidrag till godkänd verksamhet.

Fr.o.m. juli 2011 gäller skollagen SFS 2010:800. Med hänvisning till denna lag har barn- och utbildningsnämnden den 21 april 2015 fastställt riktlinjer för fristående förskola. Riktlinjerna gäller från och med beslutsdatum. Riktlinjerna utgår från Skollagen, Förskolans läroplan, Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan. 

Riktlinjerna redovisar och förtydligar skollagen och beskriver de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola. Huvudmän som godkänts, att enligt skollagen bedriva fristående förskola, i Salem ska följa dessa riktlinjer.

För bedrivande av fristående förskola ska också all annan tillämplig lagstiftning följas. Riktlinjerna uppdateras fortlöpande med anledning av förändringar i lagstiftning eller politiska beslut i kommunen. När uppdateringar görs av riktlinjerna anges det på barn- och utbildningsförvaltningens hemsida.

Information om hur du ansöker om godkännande som fristående förskola eller rätt till bidrag för pedagogisk omsorg hittar du här.

För ansökan om fritidshem som anordnas fristående från en skolenhet, kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

Senast uppdaterad 25 november 2020