Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mat och lunch

Salems kommun ska vid alla skol- och förskoleenheter laga och servera kvalitetssäkrad och näringsriktig mat i en trivsam och lugn måltidsmiljö. Alla enheter ska erbjudas en likvärdig och hög kvalitet på maten. Barn- och utbildningsnämnden har en politisk ambition om att minska matsvinnet och att verksamheterna ska använda ekologiska livsmedel i så hög grad som möjligt.

Förskolan och skolan har goda möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Ansvaret för att ge våra barn sunda matvanor är naturligtvis både hemmets och skolans/förskolans.

Kommunens kostpolicy

I Salems kommun har barn- och utbildningsförvaltningen antagit en kostpolicy. Målet med kostpolicyn är att skapa bra matvanor för barn och elever, samt att göra måltiderna till något som man ser fram emot under dagen. Bra mat och fysisk aktivitet gör att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära. Kostpolicyn är ett styrande dokument i det dagliga arbetet och som ett stöd för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Det är husmor/kökschef för respektive verksamhet som ansvarar för att kostpolicyn följs i den dagliga måltidsverksamheten. Rektorerna har ett övergripande ansvar för att policyn följs.

Har du som elev eller ditt barn behov av specialkost är det viktigt att meddela skolan inför terminsstart och vid eventuella förändringar.

Skolmjölksstöd från EU 

Senast uppdaterad 10 september 2021