Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hand som ritar en gubbe med tuschpennor i gult och grönt på vitt papper

Anpassad skola

Anpassad skola är en egen skolform. I anpassad skola kan barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning ta del av individuellt anpassad utbildning.

Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan. I Salems kommun finns en kommunal anpassad grundskola som heter Salemskolan.

För elever som är i behov av att gå i träningsskola och anpassad gymnasieskola så samarbetar Salems kommun med närliggande kommuner. Om en elev ska tas emot i en träningsskola eller anpassad gymnasieskola utanför kommunen, ska kontakt tas med centrala elevhälsan.

För vuxna finns möjlighet att ta del av komvux som anpassad utbildning.

Senast uppdaterad 26 juli 2023