Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hand som ritar en gubbe med tuschpennor i gult och grönt på vitt papper

Särskola

Särskolan är en egen skolform. I särskolan kan barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning ta del av individuellt anpassad utbildning.

Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan. I Salems kommun finns en kommunal grundsärskola som heter Salemskolan.

För elever som är i behov av att gå i träningsskola och gymnasiesärskola så samarbetar Salems kommun med närliggande kommuner. Om en elev ska tas emot i en träningsskola eller gymnasiesärskola utanför kommunen, ska kontakt tas med centrala elevhälsan.

För vuxna finns möjlighet att ta del av komvux som särskild utbildning.

Senast uppdaterad 11 januari 2023