Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hand som ritar en gubbe med tuschpennor i gult och grönt på vitt papper

Särskola

Särskolan är en egen skolform. I särskolan kan barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning ta del av individuellt anpassad utbildning.

Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan. I Salems kommun finns en grundsärskola (Salemskolan) samt möjlighet till träningsskola och gymnasiesärskola.

För vuxna finns möjlighet att ta del av komvux som särskild utbildning.

Senast uppdaterad 05 juni 2020