Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Lov och ledighet

Det är Skollagen och grundskoleförordningen som reglerar skolornas möjligheter att bevilja ledighet av annan anledning än sjukdom eller liknande. Rektor beviljar ledighet enligt 7 kap 18 § skollagen.

Högst tio skoldagar under läsåret får en elev i grundskolan vara ledig. Därutöver krävs synnerliga skäl för att eleven skall få ledigt.

Samtliga skolor/rektorer ska vara restriktiva med att bevilja ledighet med hänvisning till skolplikt och garanterad undervisningstid.  

Enligt Skolverket ska beslut om att bevilja ledighet grundas på en samlad information om eleven. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Mentor/klasslärare får bevilja ledighet upp till 5 dagar under ett läsår, max 2 dagar i följd. All annan ledighet beslutar rektor om.

 

Senast uppdaterad 29 oktober 2018