Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Systematiskt kvalitetsarbete

I skollagen regleras att varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen med syfte att uppfylla de nationella målen som finns för utbildningen. Även i läroplanerna finns krav på kvalitetsarbete och det är rektorn som ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs.

Kvalitetsarbete i Salems kommun

Salems kommun strävar efter att bedriva ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete, vilket innebär att huvudmannen och enheterna:

1. Följer upp och sammanställer måluppfyllelse och resultat utifrån nationella och kommunala mål och styrdokument

2. Analyserar vad som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen

3. Beslutar och genomför förbättringsåtgärder utifrån analysen

4. Dokumenterar kvalitetsarbetet

 

                          

 

Läs mer:

Riktlinjer för det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet i Salems kommun, antagen av Barn- och utbildningsnämnden

Senast uppdaterad 11 mars 2020