Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skogsängsskolan

Välkommen till Skogsängsskolan!

Skogsängsskolan är en kommunal grundskola med cirka 570 elever och 2 klasser i varje årskurs, från förskoleklass till årskurs 9.

I Skogsängsskolan finns även Centrum För Flerspråkighet som organiserar kommunens modersmålsundervisning samt förberedelseklasser för nyanlända elever.

Lärmiljön på Skogsängsskolan präglas av struktur, tydlighet, trygghet och glädje. Eleverna ska känna sig sedda och lyssnade till samt ha en tilltro till sin egen förmåga att lära.