Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elevhälsa

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Begreppet ”tillgång till” är valt för att vara anpassat till olika skolors förutsättningar. Det innebär inte att det alltid måste finnas en skolläkare, kurator eller någon annan av de nämnda yrkeskategorierna på plats i skolan. 

 

Mer information

Vid frågor, kontakta respektive skolas rektor. Här hittar du Salems kommuns förskolor, grundskolor samt gymnasium

Senast uppdaterad 04 juni 2024