Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Elevhälsa

Barn- och elevhälsans uppgift är densamma för förskola och skola: Att främja lärandet, att överföra och gestalta de grundläggande värdena samt i samarbete med hemmet främja barnens och elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Barn och elevhälsans arbete bör så långt det är möjligt vara förebyggande och hälsofrämjande och en förskjutning ska ske från riskfaktorer till friskfaktorer. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos samtliga elever men fokusera på de som har behov av stöd och hjälp för sitt lärande och utveckling. Elevhälsans arbete sker på tre nivåer, individ, grupp och organisation.

Det här säger skollagen

Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Salems kommun har valt att utvidga arbetet med elevhälsa till att även omfatta barn i åldern 1-5 år – barnhälsan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser men främst vara förebyggande och hälsofrämjande. För att kunna erbjuda denna bredd på insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Enklare sjukvårdsinsatser ska erbjudas liksom hälsobesök. i Salems kommun finns även tillgång till logoped.

Mer information

Vid frågor, kontakta respektive skolas rektor. Här hittar du Salems kommuns förskolor, grundskolor samt gymnasium

Senast uppdaterad 17 september 2021