Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Skolans organisation

Säbyskolan är en F-9 skola bestående av arbetslagen: F-2, 3-5, 6-9 och fritids. Fritidspersonalen och lärarna som jobbar i samma klass träffas varje vecka för gemensam planering.

I den lokala elevhälsan ingår specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och socialpedagog. 

Skolan har ett tillagningsskök på Säbyskolan. Varje dag serveras två varmrätter, varav den ena är vegetarisk, samt ett rikligt och varierat salladsbord.

Förskoleklass

I vår förskoleklass arbetar en lärare tillsammans med förskolepedagoger. Pedagogerna fortsätter sedan att arbeta i klassen även kommande år.

Förskoleklasserna har tillgång till lokaler i nära anslutning till varandra och år 1 för att underlätta samarbete. Förutom samlingslokal finns det flera större och mindre lokaler som används för organiserad och fri lek. 

Grundskola

Säbyskolans grundskola är en tvåparallellig skola med varierande antal elever i varje klass. I de flesta undervisningssituationer är det dock ca 20 elever i klassrummet. I flera årskurser är de två parallellklasserna indelade i tre grupper. Gruppernas storlek och sammansättning styrs av de behov som finns bland eleverna.

År  F-3 har sina hemklassrum i nära anslutning till fritidsverksamheten. År 4-6 har även de hemklassrum. De har en egen fritidslokal. År 7-9 undervisas i ämnessalar

På Säbyskolan finns idrottshall (med simhall i bottenvåningen), två slöjdsalar (textil respektive trä- och metall), en musiksal (som ligger i kulturskolans lokaler), en hemkunskapssalar och fyra salar utrustade för NO- undervisning. I anslutning till de flesta klassrummen finns ett grupprum.

Fritidshem

Säbyskolan fritidshem består av tre arbetslag. Förskoleklassen-1, 2-3 och 4-6.

Fritidshemmet är ett komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärarande. Målet för fritidsverksamheten är att bedriva en god pedagogisk verksamhet genom att se till varje barns utveckling både emotionellt, socialt och fysiskt.

Senast uppdaterad 29 oktober 2018