Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Verksamhetsidé

"Alla barn som lämnar Nytorp i år nio ska vara lika eller mer nyfikna och kreativa som när de började i förskoleklass. Nyfikenheten och kreativiteten ska ta sig uttryck i en hållbar utveckling för dem själva och sin omvärld".

Det skapar vi genom: 

  • Hållbar utveckling som ett  grundläggande förhållningssätt i skolans verksamhet.
  • Utepedagogik, som ett upptäckande och kreativt lärande.
  • Entreprenöriellt lärande, nyfikenhet, initiativkraft, och kreativitet som ligger till grund för viljan att förstå och upptäcka tillsammans med eleven.
  • Språkutvecklande arbetssätt
  • Specialpedagogiskt förhållningssätt, alla elever ska mötas där de är känslomässigt, kunskapsmässigt, kulturellt och kognitivt.

Senast uppdaterad 11 februari 2022