Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Verksamhetsidé

"Alla barn som lämnar Nytorp år nio ska vara lika eller mer nyfikna och kreativa som när de började i förskoleklass. Nyfikenheten och kreativiteten ska ta sig uttryck i en hållbar utveckling för dem själva och sin omvärld".

Det skapar vi genom: 

  • Hållbar utveckling som ett  grundläggande förhållningssätt i skolans verksamhet
  • Utepedagogik, som ett upptäckande och kreativt lärande
  • Entreprenöriellt lärande, nyfikenhet, initiativkraft, och kreativitet som ligger till grund för viljan att förstå och upptäcka tillsammans med eleven
  • Språkutvecklande arbetssätt
  • Specialpedagogiskt förhållningssätt, alla elever ska mötas där de är känslomässigt, kunskapsmässigt, kulturellt och kognitivt

Senast uppdaterad 30 maj 2024