Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Verksamhetsidé

Rönninge Skola är en F-9 skola med cirka 500 elever där lärandet står i centrum. Nyfikenhet, kunskap, glädje, lust, trygghet, gemenskap och öppenhet är en självklarhet.

Vårt mål är att alla elever som lämnar Rönninge skola ska ha goda kunskaper, en god självkänsla och en tro på att de har all möjlighet att skapa sin framtid! Att lära sig läsa, skriva och räkna är en grundläggande rättighet och en av våra viktigaste uppgifter. Hos oss ska varje elev få utvecklas efter sina förutsättningar.

Vår värdegrund bygger på hänsyn, ansvar, trygghet, glädje och allas lika värde!

Alla är lika viktiga oavsett förmåga, utseende eller sätt att vara. På vår skola känner sig alla betydelsefulla. Vi tror på att trygghet skapar nyfikenhet och nyfikenhet skapar lust att lära.

Vi tar ansvar för vårt eget handlande, vårt skolarbete, våra saker, vår miljö och för varandra. Vi står för vad vi säger och för det vi gör! Vi visar hänsyn genom att vi bryr oss om och hjälper varandra, respekterar varandra, lyssnar på andras åsikter och uppträder schyst mot varandra.

Med kunniga, erfarna och kompetenta pedagoger skapar vi en lärmiljö som ska stimulera, utmana och inspirera våra elever. När våra elever lämnar Rönninge skola vill vi att de går vidare med god självkänsla och en tro på att de har all möjlighet i världen att skapa sin framtid.

Inflytande och delaktighet

Samarbetet med vårdnadshavare är en viktig del i skolans vardag. Alla ska känna sig välkomna till skolan och ingen fråga är för stor eller för liten. Vi har en föräldraförening och ett skolråd där du som vårdnadshavare kan vara med och påverka.

För att öka elevernas inflytande i skolmiljön och undervisningen har vi tre olika elevråd uppdelade i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Utvalda representanter från varje klass deltar i de regelbundna mötena som genomförs under ledning av fritidspedagoger i samråd med skolledning. 

Senast uppdaterad 16 maj 2024