Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Organisation

På Rönninge skola går elever från och med förskoleklass till och med årskurs 9.

Grundskola

Rönninge skola är en F-9 skola där lärandet står i centrum- där nyfikenhet, kunskap, glädje, lust, trygghet, gemenskap och öppenhet är en självklarhet. Med kunninga, erfarna och kompetenta pedagoger skapar vi en lärmiljö som ska stimulera, utmana och inspirera våra elever.

Förskoleklass

Målet med vår verksamhet är att alla elever ska känna glädje, trygghet och gemenskap.
Att alla elever får möjlighet till lusten att söka kunskap och genom leken utveckla sin sociala kompetens.
Det är viktigt för oss att skapa goda relationer med eleverna och deras vårdnadshavare.
Vi tror på att alla elever ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Fritidshem

Genom att ge eleverna möjlighet till lek och skapande aktiviteter, får vi trygga, sociala, engagerade och ansvarstagande elever.
Genom ett genomtänkt samarbete mellan olika åldrar skapas sociala kontakter, som bidrar till elevens utveckling.
Vår tillgänglighet till naturområdet kring skolan kan på olika sätt utveckla kunskaper om natur och miljö.
Vi försöker också skapa miljöer där eleverna själva kan få tid till avkoppling och samtal.
Genom demokratiska former tar vi till vara på elevernas önskemål, som leder till nytänkande. 

Senast uppdaterad 16 maj 2024