Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att arbeta i projekt - ett sätt att utforska tillsammans

På Solgläntans förskola arbetar barn och pedagoger tillsammans i olika projekt. Projekten drivs med hjälp av barnens tankar och nyfikenhet som inspiration och vi utmanas tillsammans på ett lustfyllt sätt till att upptäcka och utforska nya saker kring de olika arbetena.

Språket har en stor roll i våra arbeten. Genom diskussion, sång, bild, drama, rörelse, läsa.

Med ett projektinriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärande skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens olika lärprocesser, här kan vi synliggöra barnens lärande i grupp och även enskilt Detta ger oss även möjlighet att komma vidare i våra olika projektarbeten.

Senast uppdaterad 29 november 2021