Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avgifter och regler

Här hittar du information om Salems kommuns avgifter och regler för barnomsorg inklusive förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem.

Du hittar all information om avgifter och regler för barnomsorg i våra avgifter och regler.

Ansök, avsluta skicka in kontaktuppgifter och inkomstuppgifter

Nu går det att göra webbansökan till förskola och pedagogisk omsorg via denna sida. I den portalen kan du också skicka in inkomst, skicka in kontaktuppgifter och se en översikt över de ärenden som du har skickat in via e-tjänsten.

Om du ska avsluta placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan du göra det antingen genom att ladda ner appen Edlevo, eller genom webbtjänsten via denna sida.

Byte av system kan komma att påverka till exempel faktureringen för barnomsorg eller utskick av placeringserbjudande. Om du upplever problem hör du av dig via mail till: bou@salem.se och förklarar ditt problem så kontaktar vi dig.

Avgifter

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Beloppet baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst och beräknas utifrån bestämmelserna kring maxtaxa. Det innebär att hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år och år 2024 är inkomsttaket 56 250 kr per månad.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

Förskola/pedagogisk omsorg

 

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1 688 kr

Barn 2

2%

1 125 kr

Barn 3

1%

563 kr

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola:

Ett avgiftstak på 3 % innebär:

  • Om ett hushåll har en inkomst på minst 56 250 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1 688 kr för barn 1.
  • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

Fritidshem/pedagogisk omsorg

 

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

1 125 kr

Barn 2

1%

563 kr

Barn 3

1%

563 kr

Du som vårdnadshavare ansvarar för att lämna in korrekta inkomstuppgifter, samt att uppdatera uppgifterna vid varje inkomstförändring. Du registrerar din inkomst via vår E-tjänst. Om du inte har uppdaterat din inkomstuppgift inom 18 månaders tid riskerar du att flyttas upp på maxtaxa. Avgiften för barnomsorg betalas månadsvis i efterskott.

Uppsägning

Det är två månaders uppsägningstid på en placering inom fritids/förskola/pedagogisk omsorg. Du säger upp platsen via vår E-tjänst. Du kan logga in med Bank-id och du kommer till inloggningssidan här

Vistelsetid

Ditt barn har rätt att vistas på förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem de timmar som krävs för att täcka upp för din och din sambo/make/makas arbetstid/studietid samt resvägen mellan arbete/skola och förskola/fritidshem.

Vistelsetider för dig som är föräldraledig eller arbetssökande beskrivs nedan.

Föräldraledig med barn i förskola/pedagogisk omsorg

De första 30 dagarna efter syskonets födelse får ditt äldre barn fortsätta gå enligt ordinarie schema. Därefter väljer du mellan 15 timmar eller 30 timmar. per vecka. Inom kommunal förskola förläggs vistelsetiden vid föräldraledighet enligt följande:

  • 15 timmar per vecka = tisdag-torsdag klockan 9-14
  • 30 timmar per vecka = måndag-fredag klockan 8-14

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg beslutar själva hur de 15 eller 30 timmarna ska förläggas.

Arbetssökande och permitterad med barn i förskola/pedagogisk omsorg

Ditt barn får fortsätta gå enligt ordinarie schema fram till nästa månadsskifte, därefter väljer du mellan 15 timmars eller 30 timmars vistelsetid per vecka. 

Inom kommunal förskola förläggs vistelsetiden vid arbetssökande vårdnadshavare enligt följande:

  • 15 timmar per vecka = tisdag-torsdag klockan 9-14
  • 30 timmar per vecka = måndag-fredag klockan 8-14

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg beslutar själva hur de 15 eller 30 timmarna ska förläggas.

För en permitterad vårdnadshavare gäller samma regler avseende vistelsetid som en arbetssökande vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren är deltidspermitterad får de valda timmarna dock förläggas så att de täcker arbetstid och restid för deltidsarbetet, upp till 15 eller 30 timmar. Resterande timmar förläggs enligt tiderna ovan, i samråd med förskolans rektor.

Föräldraledig med barn på fritidshem

Fritidsplatsen upphör 30 dagar efter syskonets födelse. Har du barn i årskurs F-3 kan du ansöka om att få behålla platsen. Då får ditt barn gå på fritids från skoldagens slut till klockan 15.00 samt 30 timmar/vecka under skollov (klockan 9.00 - 15.00).

Arbetssökande och permitterad med barn på fritidshem

Fritidsplatsen upphör vid närmsta månadsskifte. Går ditt barn i årskurs F-3 kan du ansöka om att få behålla platsen. Då får ditt barn gå på fritids från skoldagens slut till klockan 15.00 samt 30 timmar/vecka under skollov (klockan 9.00 - 15.00).

För en permitterad vårdnadshavare gäller samma regler avseende vistelsetid som en arbetssökande vårdnadshavare.


Läs mer detaljer i våra avgifter och regler.

Senast uppdaterad 28 maj 2024