Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Fristående förskola

I Salems kommun är det barn- och utbildningsförvaltningen som handlägger och utreder ansökningar om att starta fristående förskola, fristående fritidshem och fritidsklubb samt rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om godkännande.

Ansökan om att starta fristående förskola görs via blanketten Ansökande om godkännande för fristående förskola - Salems kommun och skickas med bilagor till Barn- och utbildningsförvaltningen i Salem. Ansökan för att få rätt till bidrag som fristående pedagogisk omsorg görs via blanketten Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Handläggningstiden är mellan fyra till sex månader.

För ansökan om att starta fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet, kontakta barn- och utbildningsförvaltningen. Om fritidshem ska starta i anslutning till en ny eller befintlig skolenhet så ansvarar Skolinspektionen för godkännande.

Det krävs ett nytt godkännande om en ny huvudman önskar ta över befintlig verksamhet. Beslut om att en ny huvudman ska beviljas godkännande och rätt till bidrag för befintlig verksamhet kan fattas först när godkännandet och beslutet om rätt till bidrag är uppsagt av tidigare huvudman.

Förändringar i godkänd verksamhet; såsom flytt av verksamhet, utökning av antalet platser eller andra väsentliga förändringar kräver också ett nytt godkännande.

Mindre förändringar ska anmälas till barn- och utbildningsförvaltningen. En sådan anmälan kan göras via -epost till bou@salem.se eller via post till barn- och utbildningsförvaltningen.

Från och med 1 januari 2019 ska en huvudman för en fristående förskola som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen (tex. ny styrelseordförande) anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen inom en månad efter att bytet av person genomförts. Detta beror på nya lagkrav på ägar- och ledningskretsens erfarenhet och insikt samt lämplighet att bedriva förskola. Barn- och utbilningsförvaltningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Förändringar i ägar- och ledningskretsen ska anmälas per e-post till bou@salem.se eller via post till barn- och utbildningsförvaltningen.

Blanketterna för att starta fristående verksamhet finns även i blankettgalleriet här på Salem.se - Ansökan om att starta fristående verksamhet.

Senast uppdaterad 08 december 2020