Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bebis ligger på madrass

Ansökan förskola/pedagogisk omsorg

Här hittar du information om hur du ansöker till förskola och pedagogisk omsorg för ditt barn. Ansökan kan göras när som helst, men senast fyra månader innan önskat startdatum.

När ansöker jag?

Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg kan göras när som helst, men senast fyra månader innan önskat startdatum.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs med e-legitimation i Edlevo via länken till höger.

I ansökan uppger du tre olika förskolor/pedagogiska omsorger du vill söka till och när du vill att ditt barn ska börja. Du kan söka till både förskola och pedagogisk omsorg, kommunal såväl som fristående verksamhet, i samma ansökan. Om du söker plats för flera barn samtidigt måste du registrera en ansökan per barn.

Garanterad placering

Alla barn som är folkbokförda i Salems kommun och är mellan 1-6 år har rätt till plats i förskola/pedagogisk omsorg. När du registrerar din ansökan får du ett garantidatum som anger vilket datum ditt barn senast kommer att erbjudas plats. Garantidatumet infaller fyra månader efter det datum du registrerat ansökan, alternativt på det önskade startdatumet om du ansökt tidigare än fyra månader innan du vill att barnet ska börja. Om det inte finns plats på någon av de förskolor ni har sökt till, erbjuds ni plats på annan förskola i kommunen.

Köordning

Om antalet ansökningar till en förskola överskrider antalet lediga platser tillämpas följande turordning:

  1. Barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats enligt Skollagen 8 kap 9§.

  2. Syskonförtur. Plats erbjuds barn som har syskon inskrivna på den sökta förskolan.

  3. Byte av förskola/pedagogisk omsorg.

Erbjudande

Erbjudande om plats skickas ut via e-post så snart som möjligt, dock senast 3 veckor innan startdatum. Du har då 10 dagar på dig att besvara erbjudandet och kan välja att tacka ja, tacka ja men stå kvar i byteskö till annan förskola, tacka nej och stå kvar i väntan på annan placering eller tacka nej och lämna kön. Om du tackar nej till erbjuden plats förskjuts ditt garantidatum fyra månader och ni kommer att få ett nytt erbjudande inom dessa fyra månader.

Boende i annan kommun

Du har rätt att ansöka om plats för ditt barn i Salem även om ni inte är folkbokförda i kommunen. Dock har barn som är skrivna i Salem förtur i kön och vi kan därför inte garantera en plats för ditt barn.

Om ni är på väg att flytta till Salems kommun behöver du komplettera ansökan med en handling som styrker er flytt (köpe- eller hyreskontrakt). Skicka handlingen till susanne.mannberg@salem.se eller bou@salem.se samt skriv en notering i ansökan att ni är på väg att flytta hit. Då gäller samma köregler för ditt barn som för de barn som redan är folkbokförda i Salem.

Förskola i annan kommun

Du som bor i Salems kommun har rätt att söka förskoleplacering i annan kommun. Ta kontakt med den aktuella förskolan eller kommunen för mer information om hur ansökan till just den förskolan går till samt vilka regler de tillämpar för antagning. Innan barnet börjar i en kommunal eller fristående förskola i en annan kommun bör mottagande kommun eller förskola kontakta handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen i Salems kommun för att komma överrens om startdatum för ersättning av platsen i form av barnomsorgspeng.

Senast uppdaterad 27 maj 2024