Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om förskolan

Förskolan Solgläntan har tre avdelningar där barnen är åldersindelade. Vi strävar efter att ge barnen inflytande och delaktighet genom olika valmöjligheter i våra pedagogiska lekmiljöer. På vår gård finns lekmiljöer som utmanar och inspirerar barnen till lek och utforskande.

Leken har en stor och betydelsefull roll. Här söker och erövrar barnen kunskaper genom lek och socialt samspel men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Det är ett lustfyllt sätt att lära sig att stimulera sin fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta och lösa problem.

Språkutvecklande genomsyrar verksamheten

Språkutvecklande arbete genomsyrar vår verksamhet. För att öka barnens talutrymme så delas barnen upp i mindre grupper under vissa delar av dagen.

Vi arbetar också med det pedagogiska verktyget Grön Flagg som används såväl i undervisning som i daglig drift.

Hos oss är det viktigt att alla barn ska kunna känna tilltro till sin egen förmåga och se sig själv som en tillgång i gruppen. Vi pedagoger strävar alltid mot att ha ett lyssnande, respekterande och framför allt ett nyfiket förhållningssätt kring barnens undringar och utforskande så att barnens självkänsla stärks.

Glädje och att ha roligt genomsyrar vår verksamhet där allt ska vara möjligt.

                                                

Senast uppdaterad 28 maj 2024