Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Grön flagg - en hållbar utveckling på Solgläntan

Vi i personalen på Solgläntan har genom ett demokratiskt beslut bestämt att vi tillsammans, i verksamheten på förskolan, ska göra en insats för miljön. Vi kommer som ett resultat av detta framöver att jobba med en ”hållbar utveckling” och till vår hjälp med detta har vi valt redskapet Grön flagg.

Grön flagg är ett internationellt nätverk som erbjuder oss material, inspiration och vi har blivit miljöcertifiering. Grön Flagg ger oss ett sätt att strukturera miljöarbetet på förskolan och handlar kort om att göra miljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Miljö- och naturvårdsfrågor i läroplanen

I Läroplanen för förskolan finns flera mål som tydligt trycker på det ansvar vi har att i verksamheten arbeta med dessa frågor och det gör det än mer aktuellt.

 Återvinningsskåp

Våra fotspår!

Med våra ekologiska fotspår menas den inverkan som våra liv har på vår planet, det är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar. Vi på Solgläntan försöker minska våra ekologiska fotspår. 
Vårt skåp TAGE är ett sätt. Ur Tage kan ni ta saker era barn behöver och/eller ni kan lämna saker ni inte längre behöver. Genom att återanvända istället för att köpa nytt minskar vi våra ekologiska fotspår!
TIPS! På Världsnatursfondens hemsida finns ett test att göra för att se hur många planeter det skulle krävas om alla levde som du. 
Gör Världsnaturfondens test

Senast uppdaterad 01 juli 2019