Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Föräldrainformation

Är du nyfiken på Solgläntan?

För att komma i kontakt med förskolan så kan ni skicka e-post eller ringa till förskolans rektor (se sidan Kontakt).

På Solgläntans förskola arbetar förskollärare och barnskötare. Vi går på fortbildning, har planeringsdagar, avdelningsplanering och enskild planering.

Inskolning

På Solgläntan använder vi oss av så kallad föräldraaktiv inskolning. Denna form av inskolning innebär att vårdnadshavaren är med sitt barn på förskolan i 5-6 timmar per dag i tre dagar. Barn och förälder deltar tillsammans i alla aktiviteter under dagen och vårdnadshavaren tar själv hand om sitt barn på förskolan under dessa dagar vid lunch, blöjbyte och så vidare. Det är han/hon som ska hjälpa barnet att utforska den nya miljön och ge trygghet.

Tanken med denna inskolningsmetod är att barnet skolas in i den pedagogiska miljön, till verksamheten och till kamraterna. Barnet får även möjlighet till att anpassa sig till den nya förskolemiljön i sin egen takt, tillsammans med vårnadshavaren.

Föräldramöte

Varje avdelning på förskolan bjuder årligen in till föräldramöte. Vad som tas upp under dessa möten är olika, men det syftar alltid till att delge vårnadshavare information om verksamheten.

 

Senast uppdaterad 29 oktober 2018