Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om verksamheten

På Jägargården arbetar barn och pedagoger tillsammans i projekt med stort fokus på lek och språkutveckling. För att ge barnen de bästa förutsättningarna genomför pedagogerna en löpande dokumentation av barnens och sitt eget lärande samt arbetar utifrån vår gemensamma Verksamhetsidé.

 

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation kan sammanfattas som ett verktyg som hjälper oss pedagoger att synliggöra barnens läroprocesser, verksamheten och oss själva som pedagoger. Det förtydligar vad som kan utvecklas och förändra vår verksamhet.

 Vi strävar mot ett kollektivt lärande. Att tanken skapar handling som i sin tur skapar nya tankar.  Reflektion ska ske mellan pedagoger, barn, familjer, ledning.

Barn ska ges många tillfällen till reflektion

Senast uppdaterad 11 januari 2023