Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om Jägargårdens förskola

På Jägargårdens förskola har vi iordningställt olika hörnor tillsammans med barnen, hörnor som ständigt förändras beroende av barnens intressen att utforska materialet. Genom reflektioner om barnens eget utforskande lyfter vi deras funderingar i och utanför barngruppen, samt återkopplar i dokumentationer med barnen. Vi arbetar utifrån tanken att barn kan själv, vilket kräver att vi pedagoger är aktiva och reflekterande.

Vi har som grundföresats att allt får ta tid, det är här och nu som lärande sker oavsett om det är vid blöjbyte eller vid utforskandet av exempelvis matematikhörnan, ateljén eller instrumentsamlingen.

Vårt arbetssätt präglas av språkmedvetenhet genom att vi sätter ord på det barnen gör och genom att använda synonymer, stödtecken, samt uppmärksamma olika modersmål.

KASAM - känslan av meningsfullt sammanhang

Materialet i de olika hörnorna är tillgängligt och synligt där var sak har sin plats utifrån tanken om KASAM – känslan av meningsfullt sammanhang. Detta så att barnen kan experimentera i sitt lärande, tillsammans i interaktion. I dessa möten gynnas det sociala samspelet och empatin i olika sammanhang.

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö 18 reviderad 2019 och andra styrdokument bland andra planen mot diskriminering och kränkande behandling. I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det enskilda barnets utveckling och lärande skall främjas i nära samarbete mellan förskola och hem.

Vi strävar efter en god samverkan med er föräldrar och ser gärna att ni är delaktiga i vår verksamhet.

Senast uppdaterad 01 juli 2019