Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hållbar utveckling

Vi i personalen på Jägargården har genom ett demokratiskt beslut bestämt att vi tillsammans, i verksamheten på förskolan, ska göra en insats för miljön. Vi kommer som ett resultat av detta framöver att jobba med en ”hållbar utveckling” och till vår hjälp med detta har vi valt redskapet Grön flagg.

Grön flagg - en hållbar utveckling på Jägargården

Grön flagg är ett internationellt nätverk som erbjuder oss material, inspiration och slutligen förhoppningsvis en miljöcertifiering. Grön Flagg ger oss ett sätt att strukturera miljöarbetet på förskolan och handlar kort om att göra miljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten.

I Läroplanen för förskolan finns flera mål som tydligt trycker på det ansvar vi har att i verksamheten arbeta med dessa frågor och det gör det än mer aktuellt.

Senast uppdaterad 01 juli 2019